สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์ : เทศบาลตำบลโคกสวาย

มุมสภาเทศบาล
แนะนำโครงสร้างสภาเทศบาล
ตำบลโคกสวาย
ระเบียบการเข้าฟังการประชุมสภา
เทศบาลตำบลโคกสวาย
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับงานสภาเทศบาล
ประชาสัมพันธ์การเข้าฟังประชุมสภา
ประกาศสมัยการประชุมสภา
(สมัยสามัญประจำปี)
หนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาล
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย
สรุปการประชุมสภาเทศบาล
ติดต่อสอบถาม
กลับหน้าแรก
แบบฟอร์มการขอเข้าร่วมการประชุมสภา


กิจการสภาเทศบาล

ประกาศสมัยการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย ประจำปี 2561
และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562


กิจกรรมสภาเทศบาลตำบลโคกสวายทั้งหมด

 

 





 


เทศบาลตำบลโคกสวาย ถ.สุรนารายณ์ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058