สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์ : เทศบาลตำบลโคกสวาย

มุมสภาเทศบาล
แนะนำโครงสร้างสภาเทศบาล
ตำบลโคกสวาย
ระเบียบการเข้าฟังการประชุมสภา
เทศบาลตำบลโคกสวาย
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับงานสภาเทศบาล
ประชาสัมพันธ์การเข้าฟังประชุมสภา
ประกาศสมัยการประชุมสภา
(สมัยสามัญประจำปี)
หนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาล
สรุปการประชุมสภาเทศบาล
ติดต่อสอบถาม
กลับหน้าแรก
แบบฟอร์มการขอเข้าร่วมการประชุมสภา


กิจการสภาเทศบาล

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 14 สิงหาคม 2556
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 เทศบาลตำบลโคกสวาย วันที่ 17 มิถุนายน 2556
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวายสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 เมษายน 2556
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย ครั้งแรก วันที่ 29 มีนาคม 2556

กิจกรรมสภาเทศบาลตำบลโคกสวายทั้งหมด

 

 

 


เทศบาลตำบลโคกสวาย ถ.สุรนารายณ์ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058