สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์ : เทศบาลตำบลโคกสวาย

มุมสภาเทศบาล
แนะนำโครงสร้างสภาเทศบาล
ตำบลโคกสวาย
ระเบียบการเข้าฟังการประชุมสภา
เทศบาลตำบลโคกสวาย
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับงานสภาเทศบาล
ประชาสัมพันธ์การเข้าฟังประชุมสภา
ประกาศสมัยการประชุมสภา
(สมัยสามัญประจำปี)
หนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาล
สรุปการประชุมสภาเทศบาล
ติดต่อสอบถาม
กลับหน้าแรก
แบบฟอร์มการขอเข้าร่วมการประชุมสภา


กิจกรรมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 เทศบาลตำบลโคกสวาย วันที่ 14 สิงหาคม 2556

นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พศ 2556
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พศ 2556
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พศ 2556


กิจกรรมสภาเทศบาลตำบลโคกสวายทั้งหมด
 


เทศบาลตำบลโคกสวาย ถ.สุรนารายณ์ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058