สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์ : เทศบาลตำบลโคกสวาย

กลับหน้าแรก
หนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย

ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี 2562

ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 

 

 

 


 


เทศบาลตำบลโคกสวาย ถ.สุรนารายณ์ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058