สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์ : เทศบาลตำบลโคกสวาย

กลับหน้าแรก
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย

1.สมัยสามัญ สมัยที่แรก 28 ก.พ. 62

2.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 29 พ.ค.62

3.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2 ส.ค.62

4.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เสนอร่างเทศบัญญัติ 14 สค.62

5.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วาระ 2 วาระ 3

6.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 30 ก.ย.62 

 

 

  


เทศบาลตำบลโคกสวาย ถ.สุรนารายณ์ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058